19 wrz / Januarego, Konstancji, Teodora

Rozdrażew. Szukają chętnego na stanowisko urzędnicze

Autor: alf 06 wrz 09:01
Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko referenta administracyjno - księgowego.

Poza obywatelstwem polskim lub Unii Europejskiej, pełną zdolnością do czynności prawnych, wyższym wykształceniem (preferowane ekonomiczne lub administracyjne) i nieposzlakowaną opinią od kandydata oczekuje się m.in. znajomości problematyki księgowej i oświatowej, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, podstawowej znajomości prawa oświatowego, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomości systemu Kadry, Płace i Płatnik. Mile widziane również prawo jazdy kategorii „B”.

 

Jaki zakres obowiązków czeka na kandydata? Prowadzenie sekretariatu zespołu, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej, także pocztą elektroniczną, zaopatrzenie Zespołu w materiały i artykuły biurowo-techniczne, sporządzanie sprawozdań statystycznych czy prowadzenie dokumentacji kadrowej, list obecności i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18 września 2020r. godz. 14.00 pod adresem - Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ul. Rynek 1, 63 – 708 Rozdrażew w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew".  

Ostatnie komentarze